Kontrola dostępu

System do kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu to połączone ze sobą elektronicznie zestawy urządzeń umożliwiających lub blokujących danemu użytkownikowi dostęp do określonych miejsc – czasowy lub permanentny.

Elektroniczne zabezpieczenia


Nie tylko karty dostępu są wyznacznikiem dostępności możliwej dla danego użytkownika – karta przecież może zostać pożyczona i nie da się zweryfikować, czy faktycznie należy do właściciela. Jeżeli jednak chronione miejsce jest lepiej zabezpieczone może posiadać na przykład czytnik linii papilarnych, który już w stu procentach wpuści do środka tylko uprawnionych do tego pracowników.

Mechaniczna kontrola dostępu

Oprócz czytników kart i linii papilarnych istnieją oczywiście bardziej tradycyjne zabezpieczenia kontroli dostępu przed osobami do tego nie uprawnionymi. Są nimi na przykład drzwi z ryglami, szlabany, bramy przesuwne na kod.

Cechy systemów kontroli

Każdy system ochrony powinien być indywidualnie tworzony pod każdy budynek lub jego strefę, jednak wszystkie systemy powinny posiadać kilka standardowych cech, jakimi są między innymi kontrola tożsamości użytkownika karty, pełna kontrola nad obecnością posiadacza karty w objętych ochroną strefach, możliwość sterowania zaporami w razie wystąpienia niebezpieczeństwa i możliwość zrzutu obrazu z kamer w każdym momencie, w którym zajdzie taka potrzeba.

Dobry system kontroli dostępu nie pozwoli żadnej nie uprawnionej osobie na wejście do strefy zabezpieczonej.