Jak działają jednostki SOC (Security Operations Center)?

Bezpieczeństwo w sieci wszystkich urządzeń elektronicznych w firmach musi być na jak najwyższym poziomie, aby zapobiec ewentualnym atakom hakerskim, które mogą spowodować ogromne straty. W tym celu powstała jednostka taka jak SOC.

Czym jest SOC?

SOC (z angielskiego Security Operations Center) to krótko mówiąc scentralizowana jednostka, zajmująca się bezpieczeństwem na poziomie organizacyjnym i technicznym. Celem zespołu SOC jest wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa przy użyciu kombinacji rozwiązań technologicznych, zestawu procesów i procedur oraz ludzi – więcej przeczytasz w tym artykule.

Zakres działania jednostki SOC

Działania Security Operations Center mają na celu zniwelować wszelkie ryzyko związane z zagrożeniami we wszystkich obszarach, w których mogą pojawić się luki. SOC obejmuje:

 • ochronę urządzeń końcowych, takich jak komputery,
 • ochronę urządzeń mobilnych,
 • monitoring i ochronę ruchu sieciowego,
 • filtrowanie ruchu poczty elektronicznej i stron internetowych,
 • analizę i archiwizowanie logów z serwerów i urządzeń sieciowych,
 • ochronę danych i przepływu informacji,
 • szacowanie ryzyka wystąpienia awarii i ataków,
 • szkolenia dla pracowników na temat bezpieczeństwa,
 • analizę podatności systemów na ataki,
 • zarządzanie aktualizacjami.

Skład zespołu SOC

Żeby system SOC działał poprawnie, ważne jest, aby w jego skład wchodziły osoby specjalizujące się w poszczególnych rolach. Członkowie zespołu SOC to:

 • menedżer SOC – lider grupy nadzorujący ogólne systemy i procedury bezpieczeństwa, a także koordynujący współpracę pomiędzy pozostałymi członkami,
 • śledczy kryminalistyczny – do jego obowiązków należy reagowanie na wszelkie incydenty związane z cyberbezpieczeństwem i analizowanie, co się stało,
 • analityk – osoba ta analizuje potencjalne zagrożenia sieci,
 • audytor ds. zgodności – eksperci ci monitorują działania organizacji i sprawdzają, czy przestrzegają ustalonej wcześniej procedury.

Warto wspomnieć, że w zależności od danej organizacji jedna osoba może pełnić kilka wymienionych ról, bądź jej zadania mogą się nieco różnić.