Zwory elektromagnetyczne – gdzie warto je montować?

Klasyczna zwora elektromagnetyczna to prosty układ, w którym podawane na cewkę napięcie, powoduje przyciągnięcie specjalnego, metalowego rygla. Taka prostota sprawia, że instalacja układu jest bardzo prosta.

Systemy bezpieczeństwa

Zwory elektromagnetyczne można montować jako zabezpieczenie w domach, magazynach i innych budynkach, w których przechowuje się przedmioty o podwyższonej wartości. Zastosowanie zwór elektromagnetycznych jest w tym przypadku wskazane, ale jest też obciążone ryzykiem, że – w przypadku braku napięcia – cały układ zwyczajnie przestanie działać. Dlatego systemy te należy wyposażać w dodatkowe zabezpieczenia (np. zewnętrzne źródła energii), by nadal móc chronić siebie i swoje mienie.

Przejścia ucieczkowe i ewakuacyjne

Zwory elektromagnetyczne można też montować w wyjściach ewakuacyjnych, pożarowych itd. W przypadku podtrzymania zasilana zwora ta blokowałaby drzwi wyjściowe, ale w przypadku jego zaniku, otwarcie ich stałoby się możliwe. Instalację tą można by dodatkowo rozbudować o specjalny układ, który pozwalałby na automatyczne otwarcie drzwi w przypadku awaryjnego lub planowanego zaniku napięcia. Nawiasem mówiąc, elektromagnesy na drzwi mogą też stać się częścią znacznie bardziej złożonych instalacji automatycznych!

Podsumowanie

Zworę elektromagnetyczną można zamontować nie tylko w dwóch powyższych przypadkach. Jeśli rygiel będzie przewodnikiem, będzie można go wykorzystać w roli klasycznego stycznika elektromechanicznego. Jak widać, pomysłów na wykorzystanie tego urządzenia, może być mnóstwo.