Ewidencja czasu pracy dla pracodawców

Każdy pracodawca powinien prowadzić spis dla każdego pracownika, który będzie pokazywał jego dni pracujące i wolne. Kodeks jasno określa, że każdy pracodawca powinien prowadzić taką ewidencję. Jednak bardzo często mimo, że jest to narzucone, to pracodawcy są zadowoleni z tego, że ją prowadzą, bo wiedzą ile kto chodzi do pracy, kiedy bierze urlop itd. Jest to również dobre dla pracowników, bo mogą oni w szybki sposób sprawdzić, ile na przykład dni urlopowych mają już wykorzystanych.

Wzór karty


Prawo nie określa sposoby w jakim ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona. Jest tylko zapis, który mówi o tym, że powinna być to imienna karta dla każdego pracownika. Jeśli karta będzie spełniała pewne założenia to może być ona w dowolnej formie. Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje dotyczące:

  • dyżurów,
  • urlopów,
  • dni pracujących, uwzględniając również soboty, niedziele i święta,
  • nieobecności w pracy, zarówno tych usprawiedliwionych, a także nieusprawiedliwionych.

Jeśli wszystkie powyższe czynniki będą zawarte w karcie pracownika, to taką kartę można nazwać ewidencją czasu pracy.

Skąd znaleźć wzór


Jeśli ktoś nie wie jak ma wyglądać ewidencja czasu pracy (zobacz) to może wykorzystać wzory z internetu. W tym ogromnym zapleczu wiedzy można znaleźć praktycznie wszystko i jest w nim mnóstwo propozycji kart pracowniczych, dzięki którym pracodawca nie będzie musiał wymyślać swojej indywidualnej karty. Ewidencja przyda się głównie w dużych firmach, gdzie jest bardzo dużo pracowników.